X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Kunst en cultuur" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


De Romeinen in Nederland

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Gogsdal Gogsdal Auteur op infoyo sinds
12 November 2010


Bekijk het profiel van Gogsdal
Datum: 17-12-2010
Auteur: Gogsdal
Al circa 57 voor Christus kwamen de Romeinen in Brabant en Limburg waar ze voor de bewoners van de Lage Landen grote veranderingen met zich mee brachten.De autochtone bevolking kreeg te maken met een militair en economisch systeem, dat hier tot dan toe onbekend was. De stammen leefden nog in het prehistorische tijdperk. Er was al veel land in cultuur gebracht, hoewel de Romeinen Nederland nog een bosrijk gebied vonden, een kille en waterrijke uithoek waar de beschaafde mens niets te zoeken had.

Bevolking

Het hele gebied was al bewoond, dat wil zeggen, voor zover de omstandigheden dat toelieten. Grote delen van ons land waren nog onbewoonbaar, denk aan de veengebieden in Holland en Drenthe en de waterrijke gebieden in Zeeland.
De rivieren hadden een grillige loop die voortdurend bleef veranderen.
Daar was bewoning alleen mogelijk op de hoger gelegen stroomruggen.
In de kwelders van Groningen en Friesland leidde men een geisoleerd bestaan op de terpen, de woonheuvels in het door de zee bedreigde land. De Romeinen vonden de hier aanwezige bevolking in grote mate achterlijk, zelfs vergelijkbaar met dieren.
En toch was er sprake geweest van een zekere vooruitgang. Immers, alleen op de zandgronden leefden de mensen nog zoals ze dat sinds de tijd van de eerste boeren al deden. Ze woonden in boerderijen met wanden van gevlochten twijgen die dichtgesmeerd waren met leem. Voor de Romeinen waren dit donkere, bedompte hokken, waar voortdurend een geur van rook en mest hing. Ramen waren er niet, de haardplaats lag in het woonvertrek en het vee sliep onder hetzelfde dak als de mensen.
Bij de boerderijen lagen de opslagplaatsen voor het graan; gerst en rogge. Niet ver er vandaan waren waterputten gegraven. Vee en mensen vervuilden het water zodanig dat het drinken uit stroom of poel al lang niet meer veilig was. De putten hadden zich in de loop der eeuwen ontwikkeld van een gat in de grond tot ingenieuze constructies van gevlochten tenen, van planken of van uitgeholde boomstammen.

Nederzettingen

De nederzettingen in dit land waren klein. Soms stond er niet meer dan een boerderij, meestal een paar bij elkaar. In grotere dorpen vond men nog wel eens een groter huis waar de hoofdman van het dorp of de stam woonde.
Steden, kastelen of paleizen trof men in dit weinig ontwikkelde gebied niet aan.
Door middel van paden, karrensporen en waterwegen stonden de dorpen met elkaar in verbinding. Er werd ruilhandel gedreven met elkaar en met andere stammen door middel van ossenkarren en platboomde vaartuigen.

Ontwikkeling

Doorgaans leefden die stammen vreedzaam naast elkaar; in de laatste eeuw was het vaker voorgekomen dat twist en oorlog, brand, verwoesting en hongersnood veroorzaakten.
Op de langere termijn maakte dat niet zoveel uit want het land was vruchtbaar genoeg om een uitgedunde bevolking weer snel op peil te laten komen.
De gemiddelde leeftijd was dertig jaar en de kindersterfte was hoog. Maar zolang er voldoende voedsel voorhanden was, waren de gezinnen kinderrijk.
Sinds de rendierjagers hier rondtrokken, was het aantal inwoners gaandeweg behoorlijk toegenomen. In die tijd, honderd eeuwen daarvoor, leefden in het hele land misschien enkele tientallen nomaden, in de warmere tijd daarna misschien enkele honderden.
De komst van de landbouw, met de bijbehorende vaste nederzettingen en voedseloverschotten, leidde tot een forse toename; ten tijde van de Trechterbekercultuur telde de bevolking tussen de 6000 en 10 000 mensen. Bij de komst van de Romeinse legioenen, was dit aantal gestegen tot circa 25000; meer dan ooit tevoren, en toch nog erg weinig.
Ook het landschap was sinds de tijd van de jagers erg veranderd. De landbouwers hadden krachtig ingegrepen in het milieu. Geleidelijk veranderde het natuurlandschap in een cultuurlandschap. Een ontwikkeling die zich nog eeuwen lang zou doorzetten.

Reacties op dit artikel
Ja ikkee, 2011-02-27
( 0 )

Ik weet niet wat jullie lullen maar dit is zn klets.
het komt uit de geschiedenis en dat is verleden tijd!!!
Werkstuk..<, 2011-03-17
( +1 )

Ik kon de info. goed gebruiken voor mijn werkstuk over de romeinen!
Kiki, 2011-12-07
( 0 )

Klopt dit
Thomas, 2013-04-15
( 0 )

Romeinen zijn mane fakers coole gasten
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl