X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Kunst en cultuur" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Adellijke titels van de koningin

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+2
  Goed artikel ( +2 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Gogsdal Gogsdal Auteur op infoyo sinds
12 November 2010


Bekijk het profiel van Gogsdal
Datum: 19-11-2010
Auteur: Gogsdal
Bij officiële gelegenheden worden soms de adellijke titels van koningin Beatrix genoemd. Dat zij koningin is, dankt zij aan het feit dat haar voorvader Willem I in 1815 koning der Nederlanden werd, maar waar komen de titels als “Gravin van Buren” en “Markies van Veere en Vlissingen” vandaan?

Willem van Oranje

Willem van Oranje, ook Willem de Zwijger of “ Vader des Vaderlands” genoemd, werd geboren als oudste zoon van Graaf Willem van Nassau. Het graafschap ligt in het huidige Noord-Rijnland-Westfalen. Bij dit Graafschap hoorde ook (sinds 1388) het Graafschap Diez,in de Rijnland-Palts. Als oudste zoon erfde Willem de titels Graaf van Nassau en Graaf van Diez.
Omdat het huis Nassau al sinds 1404 het Graafschap Breda bezat, hebben de Oranje-Nassau’ s een speciale band met deze stad. Het is de plaats van hun stamvaders. Na de Franse bezetting noemen de Oranje-Nassau’ s zich “ baron van Breda”.
De Nassaus waren heer van Diest vanaf 1499

René van Chalon

De gebeurtenis die maakte dat de jonge Willem rijk werd en waardoor zijn leven een belangrijke wending nam, vond plaats in 1544 toen zijn neef, René van Chalon stierf. Willem erfde daardoor het prinsdom Orange, in Zuid-Frankrijk, in de nabijheid van Avignon. Hij mocht zich vanaf dat moment Prins van Oranje-Nassau noemen en Graaf van Diez, baron van Herstal, Arlay en Nozeroy en heer van Hoge en lage Zwaluwe, van Geertruidenberg, Clundert, Naaldwijk, Polanen Steenbergen, Montfoort, Sint-Vith, Burgenbach, Daasburg, Niervaart en Besancon.
Door deze rijkdom werd hij een belangrijke edelman voor Keizer Karel V.

Anna van Buren

In 1551 trouwde Willem met gravin Anna van Buren. Gravin Anna was rijk en door dit huwelijk kwamen haar bezittingen aan Willem toe. Hij werd nu ook Graaf van Buren (in Gelderland), en graaf van Leerdam en IJsselstein.
In die tijd speelde er een erfrechtkwestie over het graafschap Katzenellnbogen en in 1557 werd in het Frankfurter Verdrag geregeld dat de titel over dit graafschap door de erfgenaam van Nassau (Willem dus) mocht worden gedragen. Het gaat om een zogenaamde “ blote titel” dus zonder bezittingen.
De titels die aan het huis van Nassau hoorden, kwamen hem toe in 1559 bij de dood van zijn vader, Willem de Rijke.
Op dat moment was Willem dus Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Diez, Breda, Buren, Leerdam en Katzenellnbogen en baron van Herstal, Arlay en Nozeroy en heer van Hoge en lage Zwaluwe, Geertruidenberg, Clundert, Naaldwijk, Polanen, Steenbergen, Montfoort, Sint-Vith, Burgenbach, Daasburg, Niervaart en Besancon.
In hetzelfde jaar beleende Koning Filips II van Spanje het land van Cuijk aan Willem, waardoor hij zich ook Graaf van Cuijk mocht noemen.
In het jaar daarvoor (1558) was Willems vrouw Anna van Buren overleden. Ze hadden samen twee kinderen; Filips-Willem en Maria.
Filips-Willem werd door Anna’ s dood baron van Cranendonck, Grave en IJsselstein en heer van Maartensdijk en Scherpenisse.
In 1558 stierf ook de kinderloze Maximiliaan van Bourgondië, die markies van Vlissingen en Veere was. Omdat deze een belangrijke functie bekleedde in het bestuur van Zeeland en omdat de (toen nog enige) zoon van Willem, Filips Willem, heer van Maartensdijk en Scherpenisse was, nam Willem van Oranje de functie van Eerste Edele en dus Markies van Vlissingen en Veere voor zich in beslag, als vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon. Pas in 1581 werd dit niet langer betwist.

In 1561 trad Willem van Oranje opnieuw in het huwelijk, en dit keer met
Anna van Saksen. Zij zou hem drie kinderen schenken; Anna, Maurits en Emilia.

Omdat Willem zich in 1571 had laten scheiden van Anna van Saksen kon hij al voor haar dood (1577) in het huwelijk treden met Charlotte de Bourbon, die hem zes dochters schonk. Na haar dood in 1582 trouwde Willem met Louise de Coligny, die hem een zoon schonk; Frederik Hendrik. In het jaar van zijn dood, 1584, schonken de staten van Holland de Heerlijkheid Willemstad aan de stadhouder.

Maurits

Na de moord op Willem van Oranje kwamen zijn bezittingen niet in handen van Filips Willem, hoewel hij de oudste zoon was.
Omdat Filips Willem door koning Filips II ontvoerd was en zich in Spanje aan het hof van Filips bevond, is het logisch dat Willem naar een constructie heeft gezocht waardoor zijn tweede zoon Maurits het grootste deel van de nalatenschap kreeg. Nalaten aan Filips Willem zou immers de teloorgang van het bezit voor de familie betekenen. Filips Willem erfde alleen het Prinsdom Orange en de heerlijkheid Maartensdijk en Scherpenisse, welke laatste bezitting door zijn zuster Maria wordt beheerd.
Als Filips-Willem in 1596 uit Spanje terugkeert mag hij aanvankelijk de Noordelijke Nederlanden niet in omdat hij als vroom katholiek niet wordt vertrouwd. Hij kan alleen zijn Nassau-nalatenschap in de Zuidelijke Nederlanden beheren. Als hij in 1618 sterft in Brussel laat hij al zijn bezittingen na aan Maurits, waarschijnlijk met het doel het huis Nassau als eenheid te laten bestaan.
Maurits werd in 1612 door de Staten van Gelre aangesteld als Pandheer van Breevoort. (later wordt het eigendom)

Frederik Hendrik

Maurits sterft in 1625 en heeft geen wettige kinderen. Hij laat zijn bezittingen na aan zijn halfbroer Frederik Hendrik.
Frederik Hendrik, de stedendwinger, is gehuwd met de ambitieuze Amalia van Solms.
In 1647 werd de Heerlijkheid Turnhout in leen gegeven aan Frederik Hendrik. Na zijn dood in hetzelfde jaar behield Amalia de leen. In 1648 wist Amalia de Heerlijkheid Zevenbergen te verkrijgen bij een ruiltransactie met Koning Filips IV van Spanje.

De oudste zoon van Frederik en Amalia, Willem II van Oranje Nassau, overleefde zijn vader slechts zeer kort en overleed aan de Pokken in 1650. Acht dagen later werd zijn zoon Willem III geboren.
Willem III, getrouwd met Mary Stuart, reist in 1668 naar Engeland om daar na the Glorious Revolution de Engelse kroon aan te nemen.
In 1674 kocht Willem III van Oranje Nassau Baarn, Ter Eem en Soest.
In 1684 kocht Willem III de havezaathe Het Loo waardoor hij Heer van Het Loo werd.
Als Willem in 1701 kinderloos sterft, is de mannelijke lijn van Oranje-Nassau uitgestorven.

Andere Nassau-tak

Na de dood van Willem III gaat de titel “ prins van Oranje” met alle bijbehorende titels en bezittingen naar een verre neef van de Oranje-Nassau’s; Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Deze neemt onder andere de titels “baron van Liesveld, baron van Beilstein” en “graaf van Spiegelberg” mee.
Johan Willem Friso erft de titels omdat hij de enige nazaat is van een broer van Willem van Oranje. (de oorzaak van zijn erfenis ligt dus zo’n 150 jaar ervoor)
Echter; Frans-Lodewijk van Conti en Frederik I van Pruisen maakten ook aanspraak op de titel Prins van Oranje. Voordat een en ander goed uitgesproken was, verdronk Johan Willem Friso in het Hollands Diep.
Inmiddels heeft de moeder van Johan Willem Friso Ameland gekocht; de titel “erfheer van Ameland” komt aan haar zoon.
Anderhalve maand na de dood van Johan Willem Friso wordt zijn zoon geboren: Willem Karel Hendrik Friso. Willem IV.

In 1732 wordt er een oplossing gevonden voor de erfkwestie van het prinsdom Oranje. Het huis van Nassau doet –net als Frederik van Pruisen- afstand van (aanspraken op) de bezittingen in Orange, maar Willem Karel Hendrik Friso mag de (blote) titel blijven dragen net als de nazaten van Frederik van Pruisen. Dat betekent dus dat er twee Prinsen van Oranje zijn; een in het Nederlandse koningshuis en een in het huis Hohenzollern.
Willem IV was aanvankelijk alleen stadhouder van Friesland, Groningen, Gelderland en Drenthe. Maar toen in 1747 de Fransen de grens overkwamen werd hij in allerijl tot stadhouder van alle gewesten benoemd. Intussen was hij in 1739 Graaf van Dillenburg geworden, in 1742 van Siegen en in 1743 van Hadamar.
Willem kreeg ter gelegenheid van zijn aanstelling als Stadhouder het Graafschap Culemborg van de Staten van het kwartier van Nijmegen.
In 1752 stierf Willem IV.

Zijn zoon Willem V werd in 1766 Stadhouder. In 1777 kocht hij de Stad en de Heerlijkheid Borculo waardoor hij Heer van Borculo werd en de stad en de Heerlijkheid Lichtenvoorde waardoor hij Heer van Lichtenvoorde werd.
Willem V vluchtte in 1795 voor de Fransen naar Engeland.
Zijn zoon Willem Frederik werd in 1815 tot Koning Willem I der Nederlanden gekroond.

Het Koningshuis

Als koning heeft Willem zich nog bezig gehouden met de adellijke titels, die aanvankelijk door de Fransen waren afgeschaft. Willem streed op het congres van Wenen voor het verkrijgen van het Groothertogdom Luxemburg bij de Nederlanden en nam zelf de titel Groothertog aan.
Bij de titel van Groothertog van Luxemburg hoorde ook de titel “Graaf van Vianden”
In de strijd met het opstandige België in 1839 kreeg hij als compensatie voor verloren gegane bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden het hertogdom Limburg (niet te vergelijken met de huidige provincie Limburg) en mocht zich dus Hertog van Limburg noemen.
Het was ook in de tijd van Willem I dat het Graafschap Breda tot baronie werd.
Willem heeft zijn bezittingen grotendeels te gelde gemaakt in de tijd tussen de verbanning (vlucht) van zijn vader en zijn eigen troonsbestijging. Toen hij Nederland binnenkwam, beschikte hij over 15 miljoen gulden.
Van Koning Willem II is bekend dat hij veel schulden maakte, niet dat hij bezittingen kocht of kreeg.
Inmiddels was het krijgen van adellijke titels verouderd en werden er hooguit blote titels vergeven.
Willem III was tamelijk royaal in het geven van titels. Toen hij door zijn ministers werd gemaand hierin wat bescheidener te zijn, deed hij dat niet meer als Koning der Nederlanden, maar als groothertog van Luxemburg, waarover de Nederlandse ministers immers geen zeggenschap hadden.

Na de dood van Willem III is het groothertogdom Luxemburg overigens overgegaan naar een andere familie van Nassau en onafhankelijk geworden. Hiermee ging ook de titel van Groothertog voor het koningshuis verloren. De titel “Graaf van Vianden” die bij het groothertogdom hoorde, wordt echter nog door de koningin gedragen.

Koningin Beatrix

Koningin Beatrix
Alle dochters van Koningin Juliana en prins Bernhard dragen de titel “prinses von Lippe Biesterfeld” die niet in vrouwelijke lijn kan worden overgedragen en dus na het overlijden van de koningin en al haar zusters niet meer bestaat. Op die manier droeg koningin Juliana de titel “hertogin van Mecklenburg-Schwerin” naar het hertogdom van haar vader, Prins Hendrik. Ook die titel bestaat nu, na haar overlijden, niet meer.

Titels van de koningin

Koningin der Nederlanden
Prinses van Lippe-Biesterfeld (Bernhard)
Hertogin van Limburg
Markiezin van Vlissingen en Veere
Gravin van buren en Leerdam
Gravin van Culemborg
Gravin van Dietz
Gravin van Katzenelnbogen
Gravin van Spiegelberg
Gravin van Vianden
Burggravin van Antwerpen
Barones van Beilstein
Barones van Breda
Barones van het land van Cuijk en de stad Grave
Barones van Diest
Barones van Cranendonck, IJsselstein en Eindhoven
Barones van Liesveld
Barones van Arlay en Nozeroy
Barones van Herstal
Erf en Vrijvrouwe van Ameland
Vrouwe van Baarn, ter Eem en Soest
Vrouwe van Besancon
Vrouwe van Borculo
Vrouwe van Bredevoort
Vrouwe van Butgenbach
Vrouwe van Daasburg
Vrouwe van Geertruidenberg
Vrouwe van Hoge en Lage Zwaluwe
Vrouwe van Niervaart
Vrouwe van de Klundert
Vrouwe van Het Loo
Vrouwe van Montfoort
Vrouwe van Naaldwijk
Vrouwe van Polanen
Vrouwe van Steenbergen
Vrouwe van Sint Maartensdijk
Vrouwe van Sint Vith
Vrouwe van Turnhout
Vrouwe van Willemstad
Vrouwe van Zevenbergen

Reacties op dit artikel
Niels grobben, 2011-04-11
( 0 )

F**king saai
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl